Přehlídka trofejí 2016

 

Ve dnech 7. - 9. května naše MS Lukov Vlčková uspořádala v sále VÚB v Lukově velmi zdařilou přehlídku trofejí okresu Zlín za loveckou sezónu 2015 spojenou s Jarním svodem loveckých psů. Akce zabrala velký díl přípravy, všichni členové se akci věnovali velmi svědomitě, což bylo na výsledku znát.