Zvěř

 

Početní i druhová dynamika zvěře v naší honitbě se v průběhu uplynulých desetiletí mění, čehož důkazem jsou přiložené tabulky a grafy.

V současnosti lovíme prase divoké, daňka skvrnitého, srnce obecného, kachnu divokou a zákonem povolené druhy zvěře škodící myslivosti.

I když dnes nelovíme zajíce polního a bažanta obecného,věnujeme jim péči a ochranu jako kdykoliv dříve.