Lovy - léta sedmdesátá

Mimo nárůstu počtu lovené zvěře drobné (zajíc, bažant) a zvěře spárkaté (srnčí) byly uloveny první kusy zvěře dančí a mufloní.