Lovy - léta šedesátá

V letech šedesátých spolkový život začínal. Převahou lovné zvěře byla drobná s velkou rozmanitostí. Lovili se zajíci, bažanti, králíci a také koroptve nebo sluky.