Brigády

V rámci dobré spolupráce s majiteli lesních porostů v naší honitbě se spolupodílíme na jejich obnově při úklidu klestu a sázení nových sazenic.