Společné lovy

Každoročně pořádáme společnou naháňku zejména na černou zvěř. V dřívějších letech 2004 - 2008 jsme pořádali i hon na drobnou zvěř.